fbpx

Får polisen undersöka våra ryggsäckar trots att vi inte har gjort någonting?

Hej,

Jag och några av mina kompisar blev stoppade av polisen när vi cyklade inne i stan. De ville undersöka våra ryggsäckar trots att vi inte hade gjort någonting, får man verkligen göra det?

Tack på förhand

Hej och tack för din fråga,

Enligt Regeringsformen (RF) framgår ett skydd för enskilda att utsättas för kroppsvisitation.[1] I skyddet för kroppsvisitation ingår undersökning av någons väska.[2]

Enligt Polislagen får en polisman som med laga stöd griper eller annars omhänderta eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas hand om eller för att dennes identitet ska kunna fastställas.[3]

En polisman får enligt Polislagen kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra föremål som är ägande att användas vid brott mot liv eller hälsa eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom.

Enligt Polislagen så ställs det krav på att polisens ingripande mot enskilda är proportionerligt.[4]

Det är utifrån dessa regler man gör en bedömning av om polisen får kolla igenom någons väska. Det är svårt att ge ett svar på om det var ett tillåtet beslut att gå igenom era väskor på grund av den begränsade mängd information du lämnat. Om du önskar få ett närmare svar är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 6 §
[2] 28 kap. 11 § RF
[3] 28 kap. 11 § RF19 § stycke 1
[4] 8 §

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas