Firman gjorde en felbedömning och borrade en ny brunn helt i onödan. Vad ska vi göra?

Hej,

Vår dotter med sambo blev utan vatten i sitt hus. De anlitade en firma som efter felsökning rådde dem att borra en ny brunn. Firman förklarade att det var det enda alternativet eftersom pumpen satt fast. De litade på att undersökningen var fackmannamässig och de fick ett pris på ca 80.000-100.000 kr. När det nya hålet inte heller gav vatten trots att de sprängde 2-3 gånger så började firman inse att något var galet.

Det visade sig att en koppling läckte och gjorde att det vattnet inte kom in i huset, vilket varit det enda felet från början. Nu har de fått fakturor på ca 106.000 kr helt i onödan. De har en uppgrävd tomt och trasig altan. Det gamla borrhålet har blivit inkopplat och det fungerar utmärkt efter lagningen av kopplingen. Vad ska vi göra? Vi håller på att lämna en ansökan till ARN.

Hej och tack för din fråga,

Eftersom det är en tjänst som firman utfört åt din dotter och hennes sambo blir konsumenttjänstlagen tillämplig.[1] Enligt konsumenttjänstlagen ska en näringsidkare som tillhandahåller en tjänst utföra tjänsten fackmässigt.[2]

Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från uppgifter som lämnats av näringsidkaren och som kan anses ha haft betydelse för konsumentens beslut att köpa tjänsten.[3] Då det framgår av frågan att firman meddelat att det enda tillvägagångssättet för att få igång vattentillförseln igen var att borra en ny brunn, talar det för att näringsidkaren lämnat en sådan uppgift som medför att tjänsten ska anses felaktig.

För det fall tjänsten ska anses felaktig kan din dotter och hennes sambo ha rätt att innehålla betalning, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet. Därtill får de kräva skadestånd av näringsidkaren.[4] De måste då reklamera till näringsidkaren i skälig tid, annars förlorar de rätten att åberopa felet.[5] Vill de hålla inne betalningen får de hålla inne så mycket som fordras för att ge dem säkerhet för deras krav på grund av felet.[6]

Du anger i frågan att din dotter och hennes sambo avser inkomma med en anmälan till ARN. ARN avgör ärenden där en konsument är i tvist med en näringsidkare. Deras beslut är inte bindande, utan enbart en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Vanligtvis följs dock de beslut som ARN meddelar. Innan anmälan görs till ARN måste näringsidkaren ha bestridit de krav som konsumenten framfört.

För det fall din dotter och hennes sambo inte reklamerat felet och framfört krav om exempelvis avhjälpande eller skadestånd rekommenderar vi er att göra detta snarast. Om kravet i så fall bestrids, eller redan har bestridits av firman, kan ni anmäla ärendet till ARN eller kontakta en jurist eller advokat som kan ge er råd och bedöma om det finns möjlighet att vinna framgång i en eventuell rättsprocess. Om ni önskar vår hjälp eller har vidare frågor är ni välkomna att kontakta oss på 010-33 33 888 eller boka en konsultation online.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL)
[2] 4 § KTjL
[3] 10 § KTjL
[4] 16 § KTjL
[5] 17-18 § § KTjL
[6] 19 § KTjL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.