Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Kassan har dragit in min sjukpenning

Försäkringskassan har dragit in min sjukpenning trots att jag fortfarande inte kan arbeta. Vad gör jag?

Enligt de regler som gäller från och med juli 2008 skall bedömningen av arbetsförmågan göras i olika steg. I det första skedet bedöms man mot sitt ordinarie arbete. I det andra skedet, som inleds efter tre månader, bedöms man mot även andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Efter sex månader görs sedan bedömningen mot hela arbetsmarknaden vilket har skapat problem för många. För att göra det tydligare försöker jag ge ett exempel – arbetar man som vägarbetare är det troligen väldigt svårt att arbeta om man brutit benet medan detta för mig som jurist inte skulle innebära något större arbetshinder. Tvärtemot om man talar om att tappa rösten.

Den regeln innebär är alltså att försäkringskassan efter sex månader bedömer om man har arbetsförmåga i något arbete (även om man inte har eller har möjlighet att få ett sådant arbete). Anser försäkringskassan att så är fallet får man ingen sjukpenning.

Det finns undantag från denna regel – gör man bedömningen att man kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren inom ett år från första sjukskrivningsdagen görs bedömningen gentemot ett arbete hos arbetsgivaren även efter sex månader (upp till ett år). Vidare finns en allmän regel om att man kan få arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren om det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan mot andra arbeten.

Sjukförsäkringsreglerna är krångliga. En fördel är att man alltid kan begära omprövning av försäkringskassans beslut och sedan, om de inte ändrar sig, överklaga till förvaltningsrätten.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online