Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Försäkringskassan har dragit in min sjukpenning, vad gör jag?

Hej,

Försäkringskassan har dragit in min sjukpenning trots att jag fortfarande inte kan arbeta. Vad gör jag?

Hej och tack   för din fråga.

Enligt de regler som gäller från och med juli 2008 skall bedömningen av arbetsförmågan göras i olika steg. I det första skedet bedöms man mot sitt ordinarie arbete. I det andra skedet, som inleds efter tre månader, bedöms man mot även andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Efter sex månader görs sedan bedömningen mot hela arbetsmarknaden. Detta innebär att Försäkringskassan efter sex månader bedömer om man har arbetsförmåga i något arbete. Anser Försäkringskassan att så är fallet får man ingen sjukpenning.

Det finns undantag från denna regel – gör man bedömningen att man kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren inom ett år från första sjukskrivningsdagen görs bedömningen gentemot ett arbete hos arbetsgivaren även efter sex månader  och upp till ett år. Vidare finns en allmän regel om att man kan få arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren om det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan mot andra arbeten.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online