Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Frågor angående LVU

Hej,

Jag har hört att det finns praxis som säger att man inte får/kan ta ett beslut om LVU för ett barn/ungdom med diagnos inom autismspektrumet, stämmer det? Vidare undrar jag över skillnaderna på frivillig placering (placering enligt SOL) och placering enligt LVU när det gäller utredning innan placering sker, måste en utredning ske oavsett vårdform?

Hej och tack för din fråga,

Högsta förvaltningsdomstolen, då Regeringsrätten, slog genom dom RÅ 2010:24 fast att ett beteende som i huvudsak är att betrakta som symtom på ett psykiskt funktionshinder inte skall kunna utgöra grund för ett omhändertagande i enlighet med LVU. Detta då beteendet inte är att bedömas som sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU och själva störningen inte skall tillåtas ligga till grund för beslutet. Det finns inget hinder mot att en individ med en diagnos som faller inom autismspektrumet ändå omhändertas med stöd i 3 § LVU men det krävs att personen ifråga missbrukar, bedriver brottslig verksamhet eller uppvisar något annat socialt nedbrytande beteende.

Placering enligt både SOL och LVU grundar sig i en ansökan eller anmälan till socialtjänsten. Hur, samt av vem beslut om placering fattas skiljer sig dock åt. Av 1 § SOL framgår att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. LVU är ett av undantagen mot detta på så vis att vård i enlighet med denna lag får ges utan samtycke, 3 § SOL. Till skillnad från behandling i enlighet med SOL tillåter LVU ett omedelbart omhändertagande. För att detta skall bli aktuellt krävs dock att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU samt att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling alternativt med hänsyn till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, 6 § LVU.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online