Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Fullmaktens omfång?

Hej!

Vi är tre syskon som har en far som är änkling och är dement och bor på ett hem. Vi har alla varsin fullmakt där det står att vi har rätt att sköta ekonomin och handha bankmedel och i övrigt rätt att i alla angelägenheter som rör vår far, företräda och bevaka hans rätt.
Vi undrar om vi med stöd av fullmakten kan sälja hans bostadsfastighet med äganderätt? Om svaret är ja, kan då köpet drivas igenom även om alla syskon inte är överens?

Hej och tack för din fråga!

Eftersom jag inte har sett exakt vad det står i fullmakten är det svårt att ge ett tydligt svar. Detsamma gäller för din fråga om ni har rätt att sälja fastigheten utan samtliga syskons godkännande. Det beror också på vad ni har kommit överens om genom fullmakten.

Jag skulle råda er att kontakta oss för ett inledande möte där vi kan diskutera saken närmare så att ni är säkra på att ni handlar i enlighet med fullmakten.

Med vänliga hälsningar

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online