fbpx

Gäller försörjningskravet när anknytningspersonen är ett barn?

Hej,

Jag bor utomlands, utanför EU, tillsammans med mina 3 underåriga barn och min fru. Jag och barnen är svenska medborgare. Min äldsta son har flyttat till Sverige och bor just nu hos sin faster. Han har lämnat in ansökan om uppehållstillstånd för sin mamma. Familjen är ganska splittrad och det blir jättesvårt att flytta till Sverige själv eller med barnen, men utan barnens mamma.

Är min son som bor i Sverige undantagen från försörjningskravet och tror ni att min fru kommer att få uppehållstillstånd? Hur lång tid kan det ta att få uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Om ert barn är under 18 år så undantas han från försörjningskravet. Undantaget gäller dock enbart om din fru har åberopat anknytning till ert barn. Om din fru däremot har åberopat anknytning till både dig och ert barn kommer ansökan i första hand att prövas i förhållande till dig, och då gäller försörjningskravet. Det kan ta omkring ett till två år att få ett beslut från Migrationsverket. Eftersom vi inte känner till alla omständigheter kan vi inte svara på om vi tror att din fru kommer att få uppehållstillstånd.

En utlänning ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning om hens make, sambo eller någon annan ur kärnfamiljen är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.[1] En förälder kan därmed beviljas uppehållstillstånd med anknytning till sitt barn om barnet är ogift och under 18 år.

På grund av den tillfälliga lagen som gäller till den 19 juli 2021, har anknytningspersonen ett försörjningskrav även om hen är svensk medborgare. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen behöver kunna försörja sig själv och familjemedlemmen samt ha en bostad som är tillräckligt stor för sig själv och familjemedlemmen.[2]

Om anknytningspersonen är ett barn gäller inte försörjningskravet.[3] Undantaget från försörjningskravet gäller dock bara om utlänningen enbart åberopar anknytning till barnet. Om flera personer åberopas som anknytningsperson, exempelvis både make och barn, kommer ansökan om uppehållstillstånd prövas i förhållande till maken.[4]

Hur lång tid processen tar beror bland annat på Migrationsverkets handläggningstider, hur ansökningen gjordes och om du har behövt lämna in fler handlingar efter att ansökan gjordes. Processen hos Migrationsverket kan ta allt från några månader till 2 år. Om man överklagar Migrationsverkets beslut kommer processen ta ännu längre tid. Hur lång tid det tar beror på migrationsdomstolens handläggningstider.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 3 § första stycket p. 1 utlänningslagen (2005:716).
[2] 9 § lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen).
[3] 10 § första stycket den tillfälliga lagen.
[4] Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, RS/011/2020, s. 18–19.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas