Går det att avtala om underhållsbidrag till barnet?

Hej,

Vi har ansökt om äktenskapsskillnad, har ett gemensamt barn och har gemensam vårdnad. Barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos mig framöver. Barnets far har större ekonomisk förmåga än vad jag har. Vi vill reglera underhållsbidraget i ett avtal, är detta möjligt? Hur högt bidrag kan vi avtala om och hur länge kan man få underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år eller som längst till 21 års ålder om barnet studerar på grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig utbildning.

Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal, enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken. Genom avtal kan föräldrarna komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara.

Om avtalet om underhåll i framtiden avser ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader krävs att det är skriftligt och bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt. Är barnet under arton år ska avtalet dessutom vara godkänt av socialnämnden enligt 7 kap. 7 § föräldrabalken.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas