Går det att överklaga beslut om att lägga ner en förundersökning?

Hej,

Går det att överklaga en nedläggning av en förundersökning? Åklagaren lade ner förundersökningen på grund av brist på bevis.

Hej och tack för din fråga,

Enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) ska förundersökning inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen skall den läggas ned.

Om man är missnöjd med ett beslut om att lägga ner en förundersökning kan man begära en så kallad överprövning. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarmyndigheten där beslutet fattades.

Det är endast någon med ett berättigat intresse som har rätt att få saken prövad och det finns inga särskild angivna tidsfrister för överprövning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas