Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Går det att överta företaget istället för att få tillbaka utlånade pengar?

Hej,

Min vän har lånat ut några hundra tusen till sin vän för att starta ett företag. Hen har lovat att betala tillbaka men har inte gjort detta. Det finns handskrivna kontrakt som också är påskrivna av vittnen. Går det för min vän att överta företaget istället för att få tillbaka pengarna och hur i så fall?

Hej och tack för din fråga.

Om det inte finns något avtal, ska skulden betalas när borgenären kräver det, 5 § första stycket skuldebrevslagen. Om skulden betalas för sent och inga särskilda villkor finns föreskrivna har borgenären rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Det finns dock ingen rätt för borgenären att överta egendom från gäldenären. Har krediten lämnats till ett företag förekommer det att ett så kallat företagsinteckningsbrev överlämnas som säkerhet, dvs pantsätts. Vid eventuella betalningssvårigheter eller konkurs, har borgenären förmånsrätt till värdet framför andra borgenärer.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online