Går det att resa utomlands om jag har LVU?

Hej,

Jag är en 17 årig tjej och har LVU och bor i ett familjehem. Jag vill resa utomlands med min kille i vinter. Har jag rätt till det?

Hej och tack för din fråga,

Alla beslut som tas gällande barn som placerats enligt LVU är specifika för det specifika barnets omständigheter.[1] Huvudregeln är att alla beslut kring barnet ska tas utifrån barnets bästa[3] Det är alltså svårt att ge ett svar avseende denna situation. Det som får rekommenderas för dig är att föra en diskussion med socialnämnden avseende möjligheten att resa utomlands.

Generellt kan sägas att det är familjehemmet, socialnämnden och barnets föräldrar som tillsammans bestämmer när barnet bor i familjehemmet. I detta ingår även att de kan bestämma huruvida det är tillåtet för att resa.

Vården som ges med stöd av LVU kan inte bedrivas utomlands då de olika befogenheter som lagen ger inte kan utövas utanför Sveriges gränser. Rent tillfälliga resor utomlands finns det dock inte något generellt hinder emot, men du kan ändå komma att vägras detta. Bland annat kan du vägras en sådan om det skulle anses att det finns anledning att misstänka att du skulle avvika från din behandling i och med resan. Det är en bedömning som görs i det enskilda fallet och därför att det svårt att dra en klar gräns för vad som anses vara lämpligt.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas