fbpx

Garaget som jag hyr en p-plats i har blivit översvämmat och min bil är totalförstörd. Kan jag kräva ersättning?

Jag hyr en stängslad p-plats av ett företag. För några veckor sedan drabbades det här garaget av översvämning vilket totalförstörde min bil. Mitt försäkringsbolag har lämnat viss ersättning men detta täcker inte mina övriga kostnader i samband med och efter översvämningen. Vilka rättigheter har jag till ersättning för dessa merkostnader?

Hej och tack för din fråga,

Vilken ersättning du har rätt att få beror på hur ditt försäkringsavtal ser ut. Avser försäkringen värdet av egendom har du som utgångspunkt rätt till ersättning motsvarande återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt  nedsatt användbarhet. För det fall egendomen kan repareras på ett godtagbart sätt utgår ersättning istället för reparationskostnaden. Detta gäller dock inte om annat följer av ditt försäkringsavtal.[1] Min rekommendation är därför att du i första hand granskar ditt försäkringsavtal för att se vilken ersättning du har rätt till.

För det fall din försäkring inte täcker alla utgifter du vill ha ersättning för kan du rikta ersättningskrav mot någon du anser orsakat skadan enligt skadeståndsrättsliga principer. I sådana fall krävs dock att den du riktar anspråk mot har vållat skadan av uppsåt eller av vårdslöshet.[2] Utsikterna till att få ersättning på denna grund är därmed begränsade.

Skadeståndslagens regler är emellertid dispositiva vilket innebär att lagens bestämmelser om skadestånd tillämpas om inte annat är avtalat. I din fråga nämner du att du hyr en stängslad parkeringsplats av ett företag. En rekommendation är att du granskar det avtalet för att se om det finns någon bestämmelse där som reglerar den uppkomna situationen och som gör att du kan ha rätt till ersättning från parkeringsföretaget också.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 § Försäkringsavtalslagen
[2] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas