Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Garaget som jag hyr en p-plats i har blivit översvämmat och min bil är totalförstörd. Kan jag kräva ersättning?

Datum: 21/10/2021

Jag hyr en stängslad p-plats av ett företag. För några veckor sedan drabbades det här garaget av översvämning vilket totalförstörde min bil. Mitt försäkringsbolag har lämnat viss ersättning men detta täcker inte mina övriga kostnader i samband med och efter översvämningen. Vilka rättigheter har jag till ersättning för dessa merkostnader?

Hej och tack för din fråga,

Vilken ersättning du har rätt att få beror på hur ditt försäkringsavtal ser ut. Avser försäkringen värdet av egendom har du som utgångspunkt rätt till ersättning motsvarande återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt  nedsatt användbarhet. För det fall egendomen kan repareras på ett godtagbart sätt utgår ersättning istället för reparationskostnaden. Detta gäller dock inte om annat följer av ditt försäkringsavtal.[1] Min rekommendation är därför att du i första hand granskar ditt försäkringsavtal för att se vilken ersättning du har rätt till.

För det fall din försäkring inte täcker alla utgifter du vill ha ersättning för kan du rikta ersättningskrav mot någon du anser orsakat skadan enligt skadeståndsrättsliga principer. I sådana fall krävs dock att den du riktar anspråk mot har vållat skadan av uppsåt eller av vårdslöshet.[2] Utsikterna till att få ersättning på denna grund är därmed begränsade.

Skadeståndslagens regler är emellertid dispositiva vilket innebär att lagens bestämmelser om skadestånd tillämpas om inte annat är avtalat. I din fråga nämner du att du hyr en stängslad parkeringsplats av ett företag. En rekommendation är att du granskar det avtalet för att se om det finns någon bestämmelse där som reglerar den uppkomna situationen och som gör att du kan ha rätt till ersättning från parkeringsföretaget också.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 § Försäkringsavtalslagen
[2] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.