Golvet i huset är inte jämt, vad kan vi göra?

Hej,

Vi köpte ett hus för ett tag sedan. Vi har nu upptäckt att grunden för golvet i huset inte är jämt vilken gör att vårt parkettgolv rör på sig när man går på det och man känner stora gropar i golvet. Vad kan vi göra?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 4 kap. 19 § Jordabalken kan en köpare ha rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Fel som köparen borde upptäckt vid undersökning av fastigheten kan inte åberopas. Undersökningen ska göras med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Vid bedömning om skadan är ett dolt fel måste man även ta hänsyn till husets ålder samt branschpraxis då huset uppfördes. I förhållande till undersökningsplikten kan inte krävas att en köpare ska behöva riva upp golv eller väggar.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas