Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Grannen sågade ner vårt 60-åriga träd. Går det att polisanmäla ärendet?

Datum: 03/05/2022

Hej,

För två år sedan frågade grannen om han kunde ta ner några grenar på vårt gullregn för att kunna reparera sitt uthustak. Inga problem sa vi. Men det slutade med att han gick in på vår tomt och sågade ner hela vårt 60-åriga träd. Vår tomt har nu full insyn och vi vill få detta åtgärdat på något vis, men vi lyckas inte komma till förlikning. Hur ska vi göra för att reda ut detta? Måste vi polisanmäla ärendet och går det så här lång tid efteråt?

Hej och tack för din fråga,

Du kan göra en polisanmälan gällande det nedsågade trädet. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädets värde så kan det röra sig om skadegörelse eller ringa skadegörelse.[1] Du kan också begära skadestånd för sakskadan, och storleken på skadeståndet beräknas då bland annat utifrån en uppskattning av trädets värde.[2] För grannsämjans skull kan du även välja att inte polisanmäla händelsen, utan försöka lösa det genom att exempelvis endast rikta ett ersättningsanspråk gentemot din granne.

I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt, om de skapar olägenheter för grannen. Områdets ägare måste dock först få tillfälle att själv åtgärda problemet, om det finns risk att åtgärden kan medföra skada.[3] Enligt Jordabalken så räknas träd till fastighetstillbehör och är därmed fast egendom.[4] Om en person uppsåtligen förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt så kan denne dömas för skadegörelse.[5] Bestämmelsen innebär inte att det måste uppstå en ekonomisk skada, utan även exempelvis estetiskt värde eller känslomässigt värde kan omfattas. Beroende på det aktuella trädets värde så kan det även räknas som ringa skadegörelse.[6] I bedömningen om det är ringa skadegörelse eller skadegörelse av normalgraden ska hänsyn tas till samtliga omständigheter vid brottet.

Det som avgör om det är för sent att polisanmäla brottet är preskriptionstiden. Preskription är en viss tid från det att brottet inträffade som en person måste häktas eller åtalas inom, för att straffet för brottet ska kunna göras gällande. Preskriptionstiden varierar mellan olika typer av brott. Straffet för skadegörelse är fängelse i upp till 2 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 5 år och tiden räknas från dagen då brottet begicks. För ringa skadegörelse, som kan ge fängelse upp till sex månader, är motsvarande preskriptionstid 2 år.[7] I ditt fall har det gått två år, vilket innebär att preskriptionstiden för ringa skadegörelse kan ha gått ut. Preskriptionstiden för skadegörelse av normalgraden har däremot inte gått ut och personen kan därför fortfarande dömas till ansvar för detta.

Utöver att du kan polisanmäla händelsen så kan du även begära skadestånd. I det här fallet blir det fråga om en sakskada.[8] Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning samt andra eventuella kostnader som uppkommit till följd av skadan.[9] Utgångspunkten för beräkningen av skadeståndet ska vara att den som lidit av skadan ska kompenseras för kostnaderna att återställa tomten i det skick som den var innan skadan inträffade. Den olovliga verkningen av trädet bör därför värderas utifrån vad det skulle kosta att skaffa likvärdig egendom. Detta innebär däremot inte att ersättningen måste motsvara kostnaden för återplantering av ett träd som helt svarar mot det avverkade trädet, utan det får anses tillräckligt att ett relativt likvärdigt träd kan anskaffas. I fall när det inte varit möjligt att återanskaffa ett likvärdigt träd har domstolen bestämt skadeståndets storlek utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde, vilket i det fallet blev ett skadestånd på drygt 33 000 kr för 4 nedsågade träd.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 12 kap. 1 § samt 12 kap. 2 § Brottsbalken (BrB)
[2] 2 kap. 1 § samt 5 kap. 7 § Skadeståndslagen (SkL)
[3] 3 kap. 2 § Jordabalken (JB)
[4] 2 kap. 1 § JB
[5] 12 kap. 2 § samt 1 kap. 2 § BrB
[6] 12 kap. 2 § BrB
[7] 35 kap. 1 § BrB
[8] 2 kap. 1 § SkL
[9] 5 kap. 7 § SkL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.