Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Grannen vill inte bygga ett nytt avlopp

Hej!
Vi har ett gemensamt avloppsservitut med grannen, vi har ansökt om bygglov. Vi får bygglov om nytt avlopp byggs men grannen vill vänta. Hur kan vi göra för att lösa denna konflikt?

Hej och tack för din fråga,

Skyldigheten att underhålla avloppet tillfaller normalt sett den härskande fastigheten, dvs. den fastighet som har en rättighet i en annan fastighet. Det går däremot att komma överens om att servitutet ska innehålla en skyldighet för den tjänande fastigheten, dvs. den fastighet som upplåter en rättighet till en annan fastighet, att underhålla avloppet. Det framgår i servitutsavtalet vilken fastighet som är den härskande respektive den tjänande.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online