fbpx
Brottmål

Hamnar uppgifter om ordningsbot och strafföreläggande i misstankeregistret eller belastningsregistret?

Hej,

Om man som vuxen utan tidigare domar åker fast för snatteri, erkänner för polisen på plats och får böter för det, hamnar de uppgifterna då i misstankeregistret eller i belastningsregistret?

Hej och tack för din fråga,

Om du har erkänt brott för polisen och får böter, så har du troligtvis godkänt en ordningsbot. En ordningsbot med bötesstraff fungerar på samma sätt som om en domstol hade dömt ut böter. En godkänd ordningsbot innebär därför att uppgifterna hamnar i belastningsregistret. Efter fem år kommer dessa uppgifter dock att gallras bort.

För brott som har böter i straffskalan kan en åklagare utfärda ett strafföreläggande och en polis kan utfärda en ordningsbot.[1] Om böter finns i straffskalan eller inte framgår av den paragraf som brottet regleras i. Ett exempel är att det står i 8 kap. 2 § brottsbalken att den som gör sig skyldig till ringa stöld (tidigare kallat snatteri) kan dömas till böter.

För att kunna utfärda ett strafföreläggande eller en ordningsbot ska ansvarsfrågan vara klarlagd.[2] Det innebär att den misstänkte antingen har erkänt brott eller att den misstänkte medger omständigheterna kring brottet, utan att erkänna själva brottet.

Den misstänkte måste godkänna ordningsboten eller strafföreläggandet. Om den misstänkte godkänner kan ett strafföreläggande eller en ordningsbot därmed utfärdas, vilken innebär att den misstänkte får ett bötesstraff.[3] När den misstänkte får ett bötesstraff genom en ordningsbot eller ett strafföreläggande får det samma effekt som om en domstol hade dömt ut böter. Det innebär att ett bötesstraff på grund av en ordningsbot eller ett strafföreläggande kommer att hamna i belastningsregistret.[4] Efter fem år gallras dessa uppgifter dock bort.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 48 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken (RB).
[2] 48 kap. 1, 5 och 15 §§ RB.
[3] 48 kap. 2 § RB.
[4] 3 § p. 1 lag (1998:620) om belastningsregister.
[5] 17 § första stycket p. 9 lag (1998:620) om belastningsregister.

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas