Hamnar uppgifter om ordningsbot och strafföreläggande i misstankeregistret eller belastningsregistret?

Hej,

Om man som vuxen utan tidigare domar åker fast för snatteri, erkänner för polisen på plats och får böter för det, hamnar de uppgifterna då i misstankeregistret eller i belastningsregistret?

Hej och tack för din fråga,

Om du har erkänt brott för polisen och får böter, så har du troligtvis godkänt en ordningsbot. En ordningsbot med bötesstraff fungerar på samma sätt som om en domstol hade dömt ut böter. En godkänd ordningsbot innebär därför att uppgifterna hamnar i belastningsregistret. Efter fem år kommer dessa uppgifter dock att gallras bort.

För brott som har böter i straffskalan kan en åklagare utfärda ett strafföreläggande och en polis kan utfärda en ordningsbot.[1] Om böter finns i straffskalan eller inte framgår av den paragraf som brottet regleras i. Ett exempel är att det står i 8 kap. 2 § brottsbalken att den som gör sig skyldig till ringa stöld (tidigare kallat snatteri) kan dömas till böter.

För att kunna utfärda ett strafföreläggande eller en ordningsbot ska ansvarsfrågan vara klarlagd.[2] Det innebär att den misstänkte antingen har erkänt brott eller att den misstänkte medger omständigheterna kring brottet, utan att erkänna själva brottet.

Den misstänkte måste godkänna ordningsboten eller strafföreläggandet. Om den misstänkte godkänner kan ett strafföreläggande eller en ordningsbot därmed utfärdas, vilken innebär att den misstänkte får ett bötesstraff.[3] När den misstänkte får ett bötesstraff genom en ordningsbot eller ett strafföreläggande får det samma effekt som om en domstol hade dömt ut böter. Det innebär att ett bötesstraff på grund av en ordningsbot eller ett strafföreläggande kommer att hamna i belastningsregistret.[4] Efter fem år gallras dessa uppgifter dock bort.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 48 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken (RB).
[2] 48 kap. 1, 5 och 15 §§ RB.
[3] 48 kap. 2 § RB.
[4] 3 § p. 1 lag (1998:620) om belastningsregister.
[5] 17 § första stycket p. 9 lag (1998:620) om belastningsregister.

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.