Han är ekonomiskt oberoende – borde jag kräva mer i underhåll?

Hej,

För två år sedan blev jag lämnad av min sambo. Han är ekonomiskt oberoende och har en årsinkomst på ca 1 000 000 kr, själv har jag en inkomst på ca 300 000 kr. När våra barn var små jobbade jag halvtid så att han kunde göra karriär och trygga vår framtid. Nu är våra barn tonåringar, det ena barnet bor enbart hos mig sedan separationen och det andra bor halva tiden hos mig och halva hos sin pappa. Pappan betalar barnens telefoner och månadspeng och ger mig 2 000 kr i underhåll. Borde jag kräva mer?

Hej och tack för din fråga,

Om du bör kräva mer i underhåll beror på hur mycket det kostar att försörja barnen. Eftersom de är tonåringar bör du förmodligen kunna kräva mer åtminstone för barnet som enbart bor hos dig. Men eventuellt också för barnet som bor växelvis. Barnen har rätt att ha samma levnadsstandard som den föräldern som har den högsta levnadsstandarden. Om pappan har en högre levnadsstandard på grund av att han tjänar mer, har barnen alltså rätt att ha samma standard oavsett om de bor hos dig eller hos honom. För att de ska få samma standard kan pappan betala ett standardtillägg. Ni kan antingen komma överens om hur stort standardtillägg han ska betala, eller så kan domstolen besluta om det.

Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet över sitt barn. Hur stor den underhållsskyldigheten är beror på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Barnets behov är individuellt och det kan alltså variera mellan olika barn, t.ex. beroende på ålder.[1] Hur stor del av underhållet som respektive förälder ska stå för beror på deras ekonomiska förmåga, dvs. hur stora inkomster de har.[2]

När barn bor växelvis är huvudregeln att en förälder inte ska betala underhållsbidrag.[3] Om en förälder försummar sin underhållsskyldighet så att barnet inte får sina basala behov tillgodosedda, kan föräldern dock bli skyldig att betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis.[4]

Barnet har även rätt till en likartad ekonomisk standard som den av föräldrarna som har det bäst ställt. Även i det fall barnet får sina basala behov tillgodosedda kan en förälder därför behöva betala ett s.k. standardtillägg för att barnet ska få samma levnadsstandard.[5] Föräldrarna kan komma överens om ett standardtillägg. Om de inte kan komma överens om hur stort underhållsbidrag eller standardtillägg som den föräldern ska betala kan en domstol pröva det.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken (FB).
[2] 7 kap. 1 § tredje stycket FB.
[3] 7 kap. 2 § första stycket FB.
[4] 7 kap. 6 § FB.
[5] HD 2013 s. 955.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.