Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Han hävdar dolt fel, vad har jag för rättigheter?

Datum: 31/08/2017

Hej!

Jag sålde min bil som hade gått 9 800 mil i februari. Senare samma dag fick jag ett sms från köparen att motorlampan hade tänts när han var påväg hem. Han sa att han skulle åka och kolla vad det berodde på och återkomma till mig. Jag skrev tillbaka att han skulle återkomma och säga vad felet var då min försäkring täcker motorfel upp till 10 000 mil. Jag har innan haft ett motorhaveri som försäkringen täckte. Det blev en motorrenovering för 250 000 kr, så även verkstaden hade ett garantiåtagande där.

Han hörde inte av sig förrän i maj och berättar att det är den främre katalysatorn som måste bytas och att jag ska stå för den kostnaden. Det handlar om ca 40 000 kr, då han anser att det är ett dolt fel. Hade han hört av sig dagen efter köpet som han sa att han skulle, hade jag kunnat ta detta med mitt försäkringsbolag. Det kan ju vara lite svårt nu? Vad har jag som säljare för rättigheter/skyldigheter i detta? Är det någon som ni skulle kunna hjälpa mig med?

Hej och tack för din fråga,

När en privatperson köper en vara av en annan privatperson, måste köparen enligt köprättsliga regler reklamera inom skälig tid efter det att hen märkt felet, eller i vart fall borde ha märkt felet, för att inte förlora rätten att åberopa felet gentemot säljaren. I ditt fall kan en reklamation ansetts ha skett inom skälig tid med hänsyn till det sms:et köparen skickade till dig rörande motorlampan.

Utöver reklamation inom skälig tid, följer det av köprättsliga regler att köparen så snart omständigheterna medger det har en undersökningsplikt av den vara som köpts. Omfattningen av undersökningsplikten ska följa god affärssed, dvs vad som brukar krävas av bilköpare i samma situation. Underlåter en köpare att utföra en undersökning inom skälig tid, kan hen inte heller åberopa fel gentemot säljaren som skulle ha upptäckts om en undersökning hade företagits.

Vidare följer det av köprättsliga regler att köparen, för att kunna kräva avhjälpande av felet (dvs att säljaren åtgärdar felet genom att t ex bekosta reparation), i samband med eller inom skälig tid efter reklamationen måste lämna säljaren ett särskilt meddelande om detta. Samma sak gäller om köparen vill häva köpet.

Sett till ditt fall innebär detta därför att din köpare för det första måste ha undersökt bilen inom skälig tid från hemkomsten. Med hänsyn till att den tända motorlampan varnat om en eventuell defekt, har din köpare haft att vara extra noggrann och utförlig i sin undersökning. Skulle katalysatorfelet anses vara ett sådant fel som borde ha upptäckts vid en sådan undersökning, har köparen gått miste om att åberopa felet. Detta skulle då ha gjorts kort efter köpet.

Att katalysatorfelet däremot skulle vara ett sådant ”dolt fel” som köpare i ditt fall hävdar, dvs ett fel som denne inte borde ha upptäckt vid en undersökning, hjälper å andra sidan inte heller din köpare i detta fall. Anspråket på 40 000 kr skulle nämligen säljaren ha behövt att rikta mot dig i samband med, eller i vart fall i skälig tid efter reklamationen. Att rikta ett anspråk den 20 maj då reklamationen skedde i början av februari kan knappast ses som skäligt. Även om det skulle gå utanför köparen undersökningsplikt, måste köparen i en situation som eran således utreda felet för att kunna rikta ett anspråk mot säljaren inom skälig tid från reklamationen.

Notering 1: Skulle du och köparen ha avtalat om att andra regler än lagens bestämmelser, gäller det som anges i ert avtal.

Notering 2: Skulle du och köparen vara oense om vad som utgör god affärssed, och således omfattningen av köparens undersökningsplikt, bör ni rådfråga sakkunnig inom bilbranschen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.