Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Han vägrar att samarbeta vid bodelning, vad kan jag göra?

Hej!

Jag och min exman skilde oss för ca 6 månader sedan och har inte kunnat prata med varandra sedan dess. Jag har begärt en bodelningsförrättare och betalt in avgiften till Tingsrätten. Min exman har meddelat att han kommer vägra att samarbeta och vägra att skriva på något. Kan han göra det? Hur blir det i så fall med bodelningen och vad ska jag göra?

Vi har en gemensam dotter och två hundar. Han vägrar prata och planera och vi kan inte kommunicera i dessa frågor heller angående delad vårdnad. Han har inte dykt upp då jag bokat tid med familjerätten och vägrar samarbeta. Dottern är 12 år och har valt att bo mestadels hos mig. Hur kan vi få ett slut på oron och allt strul kring detta? Förslag mottages tacksamt, för som det är nu går det inte planera något och ingen mår bra av det.

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen ska makarnas giftorättsgods (dvs den egendom som inte gjorts enskild genom äktenskapsförord, eller förbehåll i testamente eller gåvobrev) vid en skilsmässa fördelas mellan dem genom bodelning. Som make är du är således berättigad till en bodelning enligt lagens bodelningsregler, och detta är ingen rättighet som bortfaller pga att din exman inte vill samarbeta.

I din frågeställning nämner du att du redan har ansökt om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättares uppgift är ytterst att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har därför befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. För din del innebär detta därför att en bodelning kommer att kunna äga rum även om din make inte vill medverka till en sådan.

I din situation rekommenderar jag dig att anlita ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudets funktion är att företräda dig och ta vara på dina rättigheter i bodelningsprocessen. Det bör förtydligas att bodelningsförrättarens uppgift inte är att företräda dig, utan dennes huvuduppgift är endast att se till att en bodelning genomförs.

Rörande hundarna, räknas de juridiskt sett som saker. Vem av er fd makar som hundarna tillfaller är således något som avgörs i bodelningsprocessen (såvida hundarna inte utgör enskild egendom), och därmed ytterst av bodelningsförrättaren.

Angående dottern, kommer ni även efter skilsmässan att automatiskt ha gemensam vårdnad förutsatt att vårdnaden var gemensam under ert äktenskap. Skulle du vilja ändra vårdnaden, eller reglera boende och umgänge i en juridiskt bindande dom för dig och din exman, återstår det för dig, då ni inte har lyckats nå någon samförståndslösning i familjerätten, att inleda en vårdnadstvist i domstol. Önskar du att inleda en vårdnadstvist rekommenderas det att du anlitar ett juridiskt ombud som biträder dig genom domstolsprocessen.

Med vänlig hälsning
Zeijersborgers & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online