fbpx

Har biologiska pappan rätt till umgänge efter tolv års frånvaro?

Hej,

Jag träffade min nuvarande sambo när jag var gravid i vecka åtta. Han har levt med mig och min son sedan dess och är som en pappa till min son. Min sons biologiska pappa träffade honom i ungefär tio minuter när han var någon månad gammal. Nu har sonens biologiska pappa kontaktat familjerätten om samarbetssamtal. Min son är snart tolv år gammal, han är uppvuxen med min sambo och ser honom som sin pappa. Jag och min sambo gifter oss snart och vi har undersökt hur vi går tillväga för att min sambo ska kunna adoptera min son. Har den biologiska pappan någon rätt att stövla in i sonens liv efter tolv år? Måste jag gå på samarbetssamtal? Och det viktigaste av allt, om han tar detta till domstol, har vi någon chans mot honom?

Hej och tack för din fråga,

Det är omständigheterna i just er situation som avgör frågan om umgänge samt era chanser i en eventuell domstolsprocess.

Alla barn har en lagstadgad rätt att umgås med den förälder som hen inte bor med.[1] Notera att rätten till umgänge tillfaller barnet och att det alltså inte är föräldern som har rätt att umgås med barnet. Det är båda föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets rätt till umgänge tillgodoses. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande.[2] Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn bland annat tas till risken att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa och till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[3] Dessutom ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.[4] Eftersom din son är så pass gammal borde hans vilja tillmätas viss betydelse.

Vad gäller samarbetssamtalen så kan du inte tvingas att delta i dessa, men en vägran att delta kan inverka negativt på dina chanser i en eventuell vårdnadsprocess, eftersom föräldrarnas samarbetsförmåga är en aspekt som tas hänsyn till. Detta gäller dock bara om det inte finns godtagbara skäl till att inte medverka.

Om det är så att du och sonens biologiska pappa har delad vårdnad kan du väcka talan i domstol och yrka på att få ensam vårdnad. I samband med vårdnadstvisten kan domstolen även bedöma yrkanden om umgänge. Vid bedömning i frågor om vårdnad och umgänge ska domstolen beakta ett antal olika förhållanden, bland annat de som nämnts ovan om risk för att barnet far illa. Domstolen ska även beakta kontinuitetsprincipen, alltså vikten av att barnet inte rycks upp från den miljö och tillvaro som hen är van vid. Kontinuitetsprincipen ska dock alltid vägas mot barnets behov av umgänge med båda föräldrarna.

Det är svårt att utifrån informationen i frågan ge ett mer utförligt svar på vilka chanser du kan ha i en process mot barnets biologiska far. Har du fler frågor om just din situation är du välkommen att kontakta oss för en inledande gratis rådgivning.  Vid eventuell process kan en god idé vara att ta hjälp av ett juridiskt biträde för att bättre kunna bevaka din rätt.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 15 § FB
[2] 6 kap. 2a § FB
[3] 6 kap. 2a § 2 st. FB
[4] 6 kap. 2a § 3 st. FB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas