Har föreningen rätt att förbjuda mig från att driva företag från min bostadsrätt?

Hej,

Jag och min sambo har köpt ett bostadsrättsradhus med bland annat ett förråd. Jag hade hoppats kunna använda förrådet delvis till min verksamhet inom skönhetsvård. Styrelsen har sagt nej och hävdar likabehandling och tillåter ingen form av näringsverksamhet. Jag förstår resonemanget men samtidigt inte. Min verksamhet kommer inte störa varken grannar eller förening på ett negativt sätt. Förrådet är dessutom inte en renodlad bodel och huvudsyftet med själva huset kommer fortfarande vara att bo och förrådet kommer fungera som både förråd och behandlingsrum.

På vilka rättmätiga grunder kan styrelsen neka min önskan och finns det något jag kan göra? Vad är det värsta som kan hända om jag ändå startar min verksamhet?

Hej och tack för din fråga,

En bostadsrättshavare får inte använda bostadsrätten för något annat ändamål än det avsedda. Ett förråd är vanligtvis avsett för förvaring och inte för vistelse eller för att utföra verksamhet. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.[1] Om det felaktiga användandet är av avsevärd betydelse kan bostadsrättsföreningen meddela nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad. Föreningen har i ett sådant fall rätt att kräva att ni flyttar från bostadsrätten om ni inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål.[2] Ett exempel på ett sådant fall var då en bostadsrätt köpts för att användas som butik. Innehavaren ändrade efter tillsägelse verksamheten till att istället vara en pizzeria och bostadsrättsföreningen ansågs då ha rätt att kräva avflyttning.[3]

Att bostadsrättsföreningen hänvisar till likhetsprincipen är i ett sådant här fall inte särskilt ovanligt. Principen kommer ursprungligen från bolagsrätten och innebär att samtliga ägare i en ekonomisk förening ska behandlas lika så länge olikbehandling inte är sakligt motiverat.[4] I det här fallet skulle det kunna anses att du får en otillbörlig fördel till nackdel för föreningen eller någon annan medlem, om du får tillåtelse att använda förrådet till verksamhet.

Sammanfattningsvis ska du som utgångspunkt alltså inte använda din bostadsrätt för något annat ändamål än det avsedda. Önskar du ändå bedriva verksamhet skulle enligt lag en mindre verksamhet, som inte stör eller påverkar de övriga boende, kunna vara möjlig. Vad som dock också är av betydelse är vad som framgår av bostadsrättsföreningens stadgar. Om dessa uttryckligen anger att verksamhet är förbjudet eller att förråden endast är till för förvaring är du som medlem i bostadsrättsföreningen skyldig att följa dem. Om en medlem inte följer stadgarna kan det vara en grund för uteslutning och du kan tvingas flytta.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 6 § Bostadsrättslagen (BRL)
[2] 7 kap. 18 och 20 § § BRL
[3] NJA 1991 s. 343
[4] 7 kap. 42 § och 6 kap. 38 § Lagen om ekonomiska föreningar
[5] 2 kap. 11 § BRL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.