Har en förvaltare sekretess eller tystnadsplikt?

Hej,

Jag har ansökt om byte av förvaltare för min vuxna begåvningshandikappade dotter. Jag och några av min dotters anhöriga har fått information om att förvaltaren berättar saker om min dotter till andra personer. Vi är nämligen granne med en person som är god vän till förvaltaren. Förvaltaren har då berättat privat information om min dotter. Jag tycker det känns väldigt olustigt.

Står förvaltaren under sekretess och/eller tystnadsplikt?

Hej och tack för din fråga,

En förvaltare har ingen lagreglerad tystnadsplikt. Det ska emellertid sägas att det är viktigt att inom uppdraget iaktta stor försiktighet vid utlämnade av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga göra en avvägning om den som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och huruvida det gynnar huvudmannen att uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo eller liknande anhöriga.

En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.[1] Man kan inom ramen för denna bestämmelse resonera på så sätt att den medför att förvaltaren inte får sprida vilka uppgifter som helst rörande den enskilde. Denna regel är dock så pass generellt skriven att någon direkt tystnadsplikt inte följer av den utan förvaltaren torde därmed få själv göra en bedömning ifall vissa uppgifter inte får spridas.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 12 kap. 3 § FB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.