Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har en studerande med funktionsnedsättning rätt att kräva anpassad examination?

Hej,

En person med funktionsnedsättning studerar på högskolan och har läkarintyg som rekommenderar examination i enskilt rum. I kontakt med högskolan angående detta fick den studerande till svar att högskolan inte kunde tillgodose behovet av enskilt rum denna gång utan placerat den studerande i ett mindre rum tillsammans med några andra. Får en högskola agera på det här sättet?

Hej och tack för din fråga,

Det finns inga centrala regler avseende en högskolas skyldigheter att tillgodose elevers behov i anledning av funktionsnedsättning. På högskolan finns det dock kontaktpersoner eller samordnare som kan rekommendera olika former av stöd och anpassning. Högskolan gör sedan en bedömning om det är möjligt att genomföra i det enskilda fallet.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online