Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Tillbaka Ställ en fråga

Har familjehemsplacerade barn någon rättsäkerhet i Sverige?

Hej,

Har familjehemsplacerade barn överhuvudtaget någon rättssäkerhet i Sverige idag?

Hej och tack för din fråga!

Att besvara din allmänt hållna fråga är ganska svårt. För det första kan rättssäkerhet ges många betydelser och för det andra kan en familjehemsplacering av barn ske i flera olika fall. Så kan ske exempelvis i enlighet med socialtjänstlagen, lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det som dock kan påpekas är att familjehemsplacering är reglerat i lag, att beslut om familjehemsplacering kan överklagas och att barnets bästa ska tillmätas stor betydelse. Är du missnöjd med något särskilt avseende en familjehemsplacering av ett barn kan det vara bra att kontakta en skicklig jurist.

Läs mer om LVU här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online »