Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har fått betalningskrav på jämkad faktura, kommer jag vara tvungen att betala?

Hej,

Jag anlitade ett byggföretag för en renovering. Enligt offerten var det aktuellt med ett fast pris för renoveringen. En faktura för VVS skulle komma separat. Arbetet gick dåligt och byggföretaget fick betala förseningsvite. Vi var överens om att jämka slutfakturan för att täcka vite samt reparation. I efterhand har jag fått en faktura angående VVS från min byggare som han anser att jag ska betala. Jag anser att vi redan har gjort upp även arbetet för VVS i jämkningen.

Jag har bestridit fakturan och blir hotad med rättsliga följder. Kommer jag bli dömd att betala i en rättegång?

Hej och tack för din fråga,

Generellt kan sägas att det beror på korrespondensen du haft med din byggare. Framgår det tydligt att jämkandet omfattar VVS-fakturan bör det vara svårt för byggaren att påstå något annat. Bevisbördan ligger på den part som anför att en omständighet föreligger, kan du således inte visa att ni överenskommit att jämkningen även omfattar fakturan är detta till din nackdel.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online