Har halvsyskon rätt till arv trots testamente?

Hej,

Min före detta fru har avlidit och lämnat ett testamente. I testamentet nämner hon inte sin halvbror som arvtagare. Hon hade ingen kontakt med sin bror på 40 år eftersom de bråkade och hon ville absolut inte att han skulle ärva någonting. I sitt testamente har hon angett ett antal väninnor som hon vill ska ärva henne. Gäller det eller ska hennes halvbror ärva ändå? Hon hade inga helsyskon, inga barn och var inte gift. Hennes föräldrar är inte i livet.

Hej och tack för din fråga,

Under förutsättning att testamentet är korrekt upprättat och att inga ogiltighetsgrunder föreligger så bör arvet utgå i enlighet med detta vilket innebär att halvbrodern inte har rätt till något arv.

Arvsordningen regleras i ärvdabalken. I denna stadgas att den som i första hand ärver en arvlåtare är dess bröstarvingar, alltså arvlåtarens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.[1] Har arvlåtaren inga barn så tillfaller arvet dennes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna tillfaller arvet arvlåtarens syskon. Även halvsyskon har arvsrätt enligt lag om arvlåtarens föräldrar är avlidna.[2] Ett testamente går dock före denna arvsordning, så länge det inte inskränker en bröstarvinges laglott.[3]

I det fall du beskriver verkar det inte finnas några bröstarvingar, och arvlåtaren har därför rätt att testamentera sin kvarlåtenskap som hen vill. För att ett testamente ska vara giltigt uppställs dock vissa krav. Det ska upprättas skriftligen med två vittnen. Både testatorn, alltså den som testamenterar bort sin kvarlåtenskap, och vittnena ska skriva under testamentet. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men det är testatorn som väljer om hen vill delge dem innehållet i testamentet.[4] För att testamentet ska vara giltigt krävs dessutom att den som upprättat testamentet inte varit påverkad av psykisk störning eller att hen blivit tvingad eller svikligen förledd att upprätta testamentet.[5]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 2 kap. 2 § Ärvdabalken
[3] 7 kap. 3 § Ärvdabalken
[4] 10 kap. 1 § Ärvdabalken
[5] 13 kap. 2-3 §§ Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.