fbpx

Har halvsyskon rätt till arv trots testamente?

Hej!

Min före detta fru har avlidit och lämnat ett testamente. I testamentet nämner hon inte sin halvbror som arvtagare. Hon hade ingen kontakt med sin bror på 40 år eftersom de bråkade och hon ville absolut inte att han skulle ärva någonting. I sitt testamente har hon angett ett antal väninnor som hon vill ska ärva henne. Gäller det eller ska hennes halvbror ärva ändå? Hon hade inga helsyskon, inga barn och var inte gift. Hennes föräldrar är inte i livet.

Hej och tack för din fråga,

Under förutsättning att testamentet är korrekt upprättat och att inga ogiltighetsgrunder föreligger så bör arvet utgå i enlighet med detta vilket innebär att halvbrodern inte har rätt till något arv.

Arvsordningen regleras i ärvdabalken. I denna stadgas att den som i första hand ärver en arvlåtare är dess bröstarvingar, alltså arvlåtarens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.[1] Har arvlåtaren inga barn så tillfaller arvet dennes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna tillfaller arvet arvlåtarens syskon. Även halvsyskon har arvsrätt enligt lag om arvlåtarens föräldrar är avlidna.[2] Ett testamente går dock före denna arvsordning, så länge det inte inskränker en bröstarvinges laglott.[3]

I det fall du beskriver verkar det inte finnas några bröstarvingar, och arvlåtaren har därför rätt att testamentera sin kvarlåtenskap som hen vill. För att ett testamente ska vara giltigt uppställs dock vissa krav. Det ska upprättas skriftligen med två vittnen. Både testatorn, alltså den som testamenterar bort sin kvarlåtenskap, och vittnena ska skriva under testamentet. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men det är testatorn som väljer om hen vill delge dem innehållet i testamentet.[4] För att testamentet ska vara giltigt krävs dessutom att den som upprättat testamentet inte varit påverkad av psykisk störning eller att hen blivit tvingad eller svikligen förledd att upprätta testamentet.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 2 kap. 2 § Ärvdabalken
[3] 7 kap. 3 § Ärvdabalken
[4] 10 kap. 1 § Ärvdabalken
[5] 13 kap. 2-3 §§ Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas