Har hyresvärden rätt att vräka mig om jag vägrar lämna drogtester?

Hej,  

Min hyresvärd misstänker att jag tar droger och kräver att jag ska skicka in tester till honom. Jag har informerat om att jag inte tänker göra det, och har då blivit hotad med vräkning.

Kan han verkligen göra så? Om jag skulle gå med på att göra drogtester, hade positiva svar då varit grund för vräkning? 

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt har hyresgäster som hyr bostad i första hand besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärden har begränsade möjligheter att säga upp hyresgästen. Jag utgår i svaret från att det rör sig om ett förstahandskontrakt med besittningsskydd.

Reglerna för när en uppsägning får ske finns i jordabalken. I 42 § anges när en bostad anses förverkad, innebärande att hyresförhållandet upphör omedelbart.[1] I 46 § anges under vilka omständigheter en hyresgäst efter uppsägning av hyresvärden saknar rätt till förlängning av sitt kontrakt.[2]

Det föreligger ingen rätt för hyresvärden att kräva drogtester av sina hyresgäster. Emellertid kan droganvändande vara kopplat till störningar och strida mot ordning och skick i fastigheten, exempelvis om brukandet sprider en lukt eller om narkotika förvaras inom fastigheten, eller om hyresgästen uppträder störande. Vid förekomst av störningar har hyresvärden möjlighet att agera i enlighet med reglerna i 42 eller 46 §§, och om störningarna trots uppmaning inte upphör kan hyresgästen tvingas flytta. Emellertid är ett positivt drogtest i sig inte grund för vräkning.

För det fall hyresvärden vid störningar i boendet uppmanar en hyresgäst att vidta rättelse, ska en kopia på uppmaningen skickas till socialnämnden i den kommun som bostaden är belägen. Socialtjänsten kan utifrån informationen kontakta hyresgästen och erbjuda stödjande insatser, till exempel behandling mot narkotikaberoende.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijerborger & Co

[1] 12 kap. 42 § jordabalken (1970:994)
[2] 12 kap. 46 § jordabalken (1970:994)

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.