Har jag blivit korrekt uppsagd?

Hej,
Jag blev anställd hos ett företag och den första dagen jag arbetade var den 25/9. Den 23/10 blev jag avskedad på plats eftersom min arbetsgivare tyckte att jag inte prioriterade arbetet för jag hade inte svarat en tisdag när jag var upptagen. Jag fick gå med omedelbar verkan för de tyckte inte att det var ”lönt” att jag arbetade kvar under mina två veckors uppsägningstid. Är det en korrekt uppsägning?

Jag var även sjuk under två dagar och nu säger de att jag inte får ut min sjuklön förrän jag lämnat ett sjukintyg. Har de rätt att kräva det?

Hej och tack för din fråga,

Om en uppsägningen är korrekt eller inte beror på vilken anställningsform man har.  Vanligtvis när man anställs har man en provanställning i 6 månader. Reglerna kring denna provanställning kan variera utifrån om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte. För att få veta mer om vad som gällde för din anställning behöver du därför läsa anställningsavtalet och eventuellt tillhörande kollektivavtal.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal är det istället lag om anställningsskydd (LAS) som blir tillämplig.

Bestämmelsen om provanställning finns i 6 §. En provanställning får pågå högst 6 månader och anställningen upphör genom att antingen den anställde eller arbetsgivaren avslutar anställningen.

Enligt LAS behöver inte arbetsgivaren lämna någon motivering till att anställningen sägs upp när den anställde har provanställning.

I 31 § LAS finns en bestämmelse som föreskriver att uppsägningstiden är två veckor vid en provanställning. Om arbetsgivaren väljer att avsluta provanställningen tidigare, med omedelbar verkan, kan det innebära att arbetsgivaren får betala lön för två veckor.

Normalt sett ska arbetsgivare inte kräva sjukintyg förrän 8:e dagen men de får göra det redan från första dagen om det finns särskilda skäl. Detta kan betyda att man går miste om sjuklön om man inte lämnar in intyg.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas