Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag få rätt mot min chef i domstol?

Har jag någon chans att få rätt mot min chef om jag går till domstol? Jag har varit anställd på ett litet företag i ungefär 8 månader och har nu, med post, blivit uppsagd.  Efter att ha legat på intensivvård och sedan heldygnsvård, blev jag sjukskriven men min chef skrev till mig: ”Oroa dig inte för [företagsnamn], vi finns här när du är redo” vilket fick mig att känna ett visst lugn för min anställning. När jag sedan informerade min chef om att min sjukskrivning skulle pågå en månad, dröjde det ungefär en vecka innan han hörde av sig med ett meddelande. I meddelandet informerade han mig om att min tjänst hade blivit flyttad till en annan del av Sverige och att den därför inte fanns kvar och att min uppsägning hade blivit skickad till mig med rekommenderad post.

Jag är tyvärr inte med i något fack men jag fick inte någon information om omorganisationen, känner inte till att det varit någon förhandling med facket och ingen har sagt något om omplacering.  Jag har hemförsäkring med rättsskydd men inte tillräckligt med kapital för att inleda en rättsprocess.

Tack för din fråga!

Om din uppsägning beror på att din arbetsgivare gjort ett företagsekonomiskt övervägande där han kommit fram till att det bästa för företaget är att tjänsten flyttats, är uppsägningen troligtvis giltig. Är det däremot så att du misstänker att flytten av din tjänst istället beror på att din arbetsgivare helt enkelt vill bli av med dig, kan det finnas grund för att göra en s.k. ogiltighetsinvändning eftersom det då saknas saklig grund för uppsägning. Oftast är arbetsgivarens bedömning av det företagsekonomiska läget riktig och det kan bli svårt att nå framgång i en rättslig process. Är du inte medlem i facket blir du dessutom tvungen att själv stå för kostnaderna.

Eftersom en grundregel inom arbetsrätten är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, har hen omfattande rättigheter att genomföra förändringar i sin verksamhet. Detta gäller särskilt om det inte finns något kollektivavtal. Arbetsrätten regleras dock i stor utsträckning genom just kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Reglerna kan därför se väldigt olika ut och du får läsa igenom ditt anställningsavtal för att se vad som gäller för just dig och din anställning. Har arbetsplatsen ett kollektivavtal, är arbetsgivaren som regel skyldig att förhandla med facket före större förändringar. Vissa skyldigheter att förhandla med facket även utan kollektivavtal finns men det kräver ändå att du som arbetstagare är ansluten till ett fackförbund.

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd, ska det i allmänhet finnas saklig grund för uppsägningen. Det kan till exempel råda arbetsbrist till följd av nedskärningar och att det efter en omorganisation helt enkelt inte finns några arbetsuppgifter kvar. Blir man uppsagd av personliga skäl,  kan det bero på att den anställde har begått brott på arbetsplatsen eller på annat sätt misskött sig, att man arbetsvägrar eller på grund av inkompetens helt enkelt inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online