Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Delar vi på egendomen om vi skiljer oss inom fem år?

Datum: 29/01/2024

Hej,

Jag och min make har varit gifta i två år och ska nu skiljas. Under de här åren har jag varit hemma och tagit hand om vårt nyfödda barn, och därför inte jobbat. I början av äktenskapet köpte vi ett hus, men det är min man som står på kontrakt och lån eftersom det är han som tjänat pengarna. Vi har även två bilar som också står i hans namn då han betalat för dem. Vid en bodelning hade ju allt detta normalt delats lika ändå, men jag har förstått att det inte nödvändigtvis är fallet om man varit gift i mindre än fem år vid tiden för skilsmässa. Stämmer det, och vad har jag i så fall rätt till vid bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Makars egendom är i huvudregel gemensam och kallas för giftorättsgods.[1] Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom en bodelning.[2] Av frågan framgår inte att någon egendom skulle vara enskild, således utgår jag från att all er egendom är giftorättsgods som ska delas lika vid bodelningen.

Precis som nämns i frågan finns det en jämkningsregel som kan medföra att en hälftendelning anses oskälig och att ena maken därmed får behålla mer av sitt giftorättsgods med hänsyn till framför allt äktenskapets längd. Hänsyn kan även tas till makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt.[3] Som kortvariga äktenskap räknas sådana som inte varat mer än fem år. Till denna tid ska dock även tid före äktenskapet som makarna bott ihop under äktenskapsliknande förhållanden medräknas.[4] Av frågan framgår endast att ni varit gifta i två år. Om ni innan det varit sambos under äktenskapsliknande förhållanden under en tid som sammanlagt överstiger fem år är jämkningsregeln i regel inte tillämplig och giftorättsgodset ska delas lika mellan er.

Om ni inte bott tillsammans i sammanlagt fem år är jämkningsregeln fortfarande tillämplig. Fördelningen av giftorättsgodset brukar då ske schablonmässigt. Om äktenskapet varat i två år innebär jämkningen att endast två femtedelar av vardera makes giftorättsgods ska delas lika. Schabloniseringen bör enligt förarbetena till lagen dock i vissa fall kunna frångås. Ett skäl att frångå schablonen kan vara om en makes giftorättsgods huvudsakligen eller till stor del utgörs av bostad eller bohag som förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Sådan egendom bör i princip inte delas enligt schablonen, utan i sådana fall bör jämkningen endast avse övrig egendom.[5] Det krävs även att din make påkallar jämkningen för att regeln ska bli aktuell. För det fall din make påkallar jämkning bör i sådana fall förmodligen enbart din makes övriga egendom kunna bli föremål för jämkning, under förutsättning att huset och bilarna köptes för att ni båda skulle nyttja dem.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 9 kap. 1 § ÄktB
[3] 12 kap. 1 § ÄktB
[4] Prop. 1986/87 s. 186
[5] Prop. 1986/87 s. 187

Se hela svaret
Josefine

Josefine Rosén

Förstejurist på Zeijersborger & Co och verksam i branschen sedan 2017 med expertis inom ekonomisk familjerätt och personskador. Tagit masterexamen i Affärsjuridik vid Linköpings universitet.  

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.