Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag möjlighet att förhindra att pappan får umgänge med sin dotter?

Hej,

Min sambo har en dotter som idag är 4 år, den biologiska pappan har endast träffat sin dotter 1 gång. Trots att han vid det tillfället inte ville erkänna att barnet var hans vill han nu ha umgänge med sin dotter. Både jag och min sambo motsätter oss att han skall beviljas umgänge med barnet då han för henne är en okänd person, han har även behandlat min sambo illa under den tid de var tillsammans. Vi undrar nu hur våra chanser ser ut om ärendet går till domstol? Vi är medvetna om att det ofta sägs att ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar men hur räknar man att någon är en förälder? Räcker det att dela DNA? Barnet har länge kallat mig för pappa då jag är den enda som agerat som en pappa för henne.

Hej och tack för din fråga,

De regler som rör vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalkens 6 kapitel. I enlighet med 6:15 2 st. FB har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor med tillgodoses. Med förälder avses enligt FB barnets juridiskt fastställda mor och far, i en majoritet av fall motsvarar detta barnets biologiska mor och far. Om en förälder som inte bor tillsammans med barnet vill ha umgänge och en överenskommelse om detta inte kan nås är alternativet att väcka talan om rätt till umgänge i domstol, 6:15a FB. Det finns inte någon möjlighet att hindra en förälder från att väcka sådan talan. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge skall särskild hänsyn tas till barnets bästa, vid denna bedömning bedöms bland annat risken för att barnet far illa och barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna, 6:2a FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online