Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt att få någon egendom av min sambo när vi separerar?

Hej, efter 10 år tillsammans med min sambo, har jag lämnat honom. Vi har två barn, jag hade inkomst bara ett år av de 10 år jag var tillsammans med sambon, han jobbade mer än vad jag gjorde.

Vilken möjligheter har jag för bodelning?

Har jag rätt att få något av egendom?

Hej och tack för din fråga!

När ett samboskap tar slut ska bodelning ske om någon av parterna begär det. Parterna ska  redovisa sin samboegendom, skulder som parterna har skall avräknas, samboegendomen ska sedan slås samman för att slutligen delas lika mellan parterna. Som samboegendom räknas gemensam bostad samt bohag om de köpts för gemensam användning. Som bohag räknas möbler, andra inventarier och inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Att du inte har jobbat påverkar inte det faktum att du har rätt till din halva av samboegendomen.

Vidare enligt 22 § sambolagen kan den ena sambon få överta bostadsrätt eller hyresrätt trots att den inte utgör samboegendom om den sambon behöver bostaden bäst och det anses vara skäligt.

Begäran om bodelning ska enligt 8 § sambolagen framställas senast ett år efter att ni separerar.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online