Har jag rätt att kasta ut min sambo från vår lägenhet om endast jag står på kontraktet?

Hej,

Jag vill separera från min sambo och det är jag som står på kontraktet för vår gemensamma lägenhet. Jag har sagt åt honom att jag inte vill fortsätta leva med honom och att han ska flytta ut. Då han inte har fast inkomst så tycker han inte att jag har rätt att kasta ut honom, men jag mår dåligt av att ha honom där. Kan jag tvinga honom att flytta?

Hej och tack för din fråga,

Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll anses vara sambor.[1] Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning utgör i regel samboegendom.[2] Detta innebär att en hyresrätt kan anses vara samboegendom även om endast den ena sambon står på kontraktet, under förutsättning att den anskaffades för gemensam användning och att samborna flyttade in tillsammans. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta den mot avräkning på sin andel av samboegendomen.[2]

Om en sambo kan styrka att den bäst behöver bostaden kan denne under särskilda omständigheter ha rätt att överta den, även om den inte utgör samboegendom.[3] Om samborna inte har gemensamma barn kan detta dock endast bli tillämpligt om det föreligger synnerliga skäl.

Om den ena sambon rubbar den andra sambons besittning till ett gemensamt boende kan denne göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande.[4] Om bostaden utgör samboegendom och du tvingar din sambo att flytta kan du därför bli skyldig till brott.

Om däremot bostaden inte anses vara en gemensam bostad, till exempel om du flyttade till lägenheten innan ni blev ett par, kan den sambo som har rätt till lägenheten neka den andra tillträde. Skulle den part som inte anses bo i bostaden olovligen kvarstanna riskerar denne att göra sig skyldig till hemfridsbrott.[5] En sådan situation skulle kunna bli aktuell om lägenheten i fråga inte var anskaffad för gemensamt bruk och det inte föreligger synnerliga skäl till att den andra sambon ska få överta bostaden, men att denne ändå stannar kvar.

Kommer ni inte överens bör ni begära bodelning för att konstatera vem som har rätt till bostaden. Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § 1 st. Sambolagen
[2] 16 § 2 st. Sambolagen
[3] 22 § Sambolagen
[4] 8 kap. 8 § Brottsbalken
[5] 4 kap. 6 § Brottsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.