Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Har jag rätt att låta en annan person arrendera när avtal om gårdsarrende löpt ut?

Datum: 20/12/2021

Hej,

Arrendetiden för gårdsarrendet löper snart ut. Har jag rätt att låta en annan person arrendera nu?

Hej och tack för din fråga,

Gårdsarrende är en typ av jordbruksarrende och omfattar jordbruksmark och bostad åt arrendatorn. Jordbruksarrenden som ingåtts för viss tid och inte är kortare än ett år förlängs automatiskt om inte uppsägning görs, enligt 9 kap. 3 § Jordabalken. För att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång måste alltså uppsägning ske. Om arrendeavtalet träffats för minst 5 år ska uppsägning ske senast ett år innan arrendetidens utgång. Om arrendetiden är mindre än 5 år måste avtalet sägas upp senast 8 månader före utgången. Om uppsägning av avtalet inte görs i rätt tid, förlängs det på en tid som motsvarar arrendetiden, dock längst med 5 år. Uppsägningen av arrendeavtalet ska ske skriftligen, se 8 kap. 8 § Jordabalken.

Har man avtalat om längre tider för uppsägning är en jordägare bunden till det. Men en arrendator kan alltid använda dig av minimiuppsägningstiden.

Om arrendatorn säger upp avtalet upphör det att gälla vid arrendetidens slut. Om jordägare säger upp avtalet måste denne vända sig till arrendenämnden senast två månader från dagen när avtalet kunde sägas upp. När jordägaren säger upp avtalet upphör det att gälla när arrendenämnden fattar beslut. Arrendenämnden tar beslut avseende om det finns besittningsskydd för arrendator.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.