fbpx

Har jag rätt att slänga ut min 22-åriga son som vägrar flytta hemifrån?

Hej,

Min 22-åriga son bor fortfarande hemma och jag vill att han flyttar. Han vägrar att hjälpa till med något och är otrevlig och bråkig, så jag har fått nog. Jag har varit tydlig med att jag vill att han börjar leta eget boende, men det är han inte intresserad av. Med tanke på att han är vuxen, har jag rätt att tvinga honom att flytta? Hur ska jag lyckas med det när han vägrar?

Hej och tack för din fråga,

När din son är 22 år gammal har du som förälder inte längre en underhållsskyldighet gentemot din son och därmed inte heller någon skyldighet att låta din son bo kvar hos dig.[1] Om du vill att din son ska flytta hemifrån och han vägrar kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för hjälp. Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att vräka/avhysa din son, med andra ord tvinga din son att flytta. För att de ska kunna hjälpa dig behöver du ansöka om så kallad vanlig handräckning.[2] Kronofogdemyndigheten kan endast fastställa ditt krav om sonen inte i rätt tid bestrider din ansökan.[3] Om sonen bestrider din ansökan om vanlig handräckning får du själv avgöra om du vill att målet lämnas över till tingsrätten, det vill säga om du vill inleda en process i domstol för att få ditt krav fastställt.[4] Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogdemyndigheten för vidare vägledning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 3 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH)
[3] 42 § LBH
[4] 33 § LBH

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas