Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Har jag rätt att tvinga min son att flytta hemifrån när han går i gymnasiet?

Datum: 03/02/2022

Hej,

Min 18-årige son, som går sista året på gymnasiet, behöver komma hemifrån på grund av konflikter. Han kommer inte överens med varken sin pappa eller sina syskon. Jag har hittat ett studentrum till honom som jag självklart kommer att betala. Hans levnadskostnader utöver hyran kommer jag också att stå för. Men min son vägrar att flytta. Har jag rätt att tvinga honom juridiskt?

Tack för hjälpen!

Hej och tack för din fråga,

En förälder är underhållsskyldig gentemot sina myndiga barn om barnen i fråga fortfarande går i skola och inte har fyllt 21 år. Med skola avses studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldern ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska även tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner, såsom barnbidrag eller liknande.[1] Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera.

Till skillnad från underhållsskyldigheten, upphör en förälders vårdnad om barnet när barnet fyller 18 år.[2] Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet ges rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.[3] Eftersom din son fyllt 18 år har du inte längre det ansvaret.

Lagen uppställer således inte något krav om att ett myndigt barn har rätt att bo kvar, utan enbart om att föräldern ska svara för barnets underhåll ekonomiskt. I vissa fall kan du ansöka om handräckning för att få hjälp med avhysning.[4] Bäst är dock att du kommer överens med din son om det upplägg du föreslagit.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 § FB
[3] 6 kap. 1-2 § § FB
[4] 3 § Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.