Tillbaka Ställ en fråga

Har jag rätt att tvinga min son att flytta hemifrån?

Hej,

Min 18-årige son behöver komma hemifrån p.g.a konflikter. Han går sista ring på gymnasiet. Jag har hittat ett rum till honom som jag självklart kommer att betala. Hans levnadskostnader utöver hyran kommer jag också att betala. Min son vägrar att flytta, har jag rätt att tvinga honom?

Tack för hjälpen.

Hej och tack för din fråga,

En förälder är underhållsskyldig gentemot sina myndiga barn om barnen i fråga fortfarande går i gymnasiet och inte har fyllt 21 år. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Underhållsskyldigheten kan dock även fullföljas genom att föräldern betalar ett underhållsbidrag till barnet om t ex föräldern varken har vårdnaden om eller varaktigt bor tillsammans med barnet. Till skillnad från underhållsskyldigheten, upphör en förälders vårdnad om barnet när barnet fyller 18 år.

I lagen finns det dock inga specifika bestämmelser som reglerar avhysning av hemmaboende barn. Då det vanligaste även är att åtminstone en av föräldrarna uppfyller sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom att ha barnet boende hos sig, kan det bli svårt för dig att få din son att flytta innan han har gått ut gymnasiet.

Vänliga hälsningar,
Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888