Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Har jag rätt till ersättning om läkarna missat två cystor på äggstockarna?

Datum: 01/09/2020

Hej,

Jag har haft svåra menssmärtor enda sedan jag fick min första mens för snart 25 år sedan. Jag har vid olika tillfällen sökt vård, b.l.a har jag vid 2 tillfällen fått åka in till akuten p.g.a. svåra menssmärtor. Men jag fick aldrig någon diagnos, inte förrän nu, efter 25 år när det visar sig att jag har två stora cystor på äggstockarna som måste opereras.

Jag har i 25 år gått på starka värktabletter och missat rätt vård. Nu kommer jag att få rätt behandling. Har jag rätt till ersättning för feldiagnos?

Hej och tack för din fråga,

Du har rätt till ersättning vid skador som uppkommit samband med sjukvård. Det kan rekommenderas att vända sig till LÖF där en anmälan kan göras på deras hemsida för att försöka få ersättning.

Man kan ha rätt till ersättning vid skador som har uppkommit i samband med sjukvård.[1] Ersättning kan exempelvis ges om det föreligger övervägande sannolikhet för att en skada har uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling. Skadan ska ha uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i patientskadelagen. En av grunderna är att det handlar om en felaktig diagnostisering vilket skulle kunna bli aktuellt i ditt fall.[2]

Du ska som huvudregel begära ersättning inom tio år från när skadan orsakades och endast om det finns synnerliga skäl får en talan om ersättning väckas senare. [3] Hänsyn tas till om du varit förhindrad att framställa anspråket i tid.[4]

Har du alltså fått en felaktig diagnos och dessutom lidit skada på grund av detta bör du alltså ha rätt till patientskadeersättning. För att kräva ersättning för skadan ska du göra en anmälan till LÖF. På LÖFs hemsida finns utförlig information om hur en anmälan ska göras.

Skulle du bli nekad ersättning har du möjlighet att väcka en vanlig talan om skadeståndsersättning vid domstol enligt Skadeståndslagen.

Du kan även anmäla ett klagomål gällande fel i vården till IVO. Innan man anmäler till IVO behöver man dock ha framfört klagomålet till den verksamhet som utfört vården. IVO kommer sedan att göra en utredning av verksamheten för att se till så att eventuella fel inte upprepas.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 3 § Patientskadelagen.
[2] 6 § Patientskadelagen.
[3] 23 § Patientskadelagen.
[4] 24 § Patientskadelagen.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.