Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt till ett ombud under LVU-vården?

Hej,

Min son är sedan en tid LVU-placerad inom familjenätverket. Jag vill att känner att jag inte får något stöd i den nuvarande situationen och undrar om det finns möjlighet att få ett ombud som kan föra min talan samt om jag själv behöver betala ombudets kostnader vid en eventuell process?

Hej och tack för din fråga!

Om man behöver hjälp med anledning av sitt barns LVU-placering kan man vända sig till en advokatbyrå för att diskutera sina möjligheter. Pågående LVU-vård ska prövas regelbundet. I vissa fall kan vårdnadshavaren vilja ansöka om så kallad hemtagning av barnet vilket betyder att man begär att vården av barnet ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem.

Som huvudregel kostar det inget att anlita advokat i samband med att ett beslut enligt LVU prövas. Detta innebär dock inte att du har rätt till ett ombud som staten betalar under pågående LVU-vård. Om domstolen förordnar ett offentligt biträde för dig betalar staten ombudets kostnader. Du har möjlighet att önska vem som ska vara ditt ombud. Vill du ha ett ombud som saknar kontor inom det geografiska område du befinner dig kan du behöva bekosta ombudets resekostnader privat.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information!

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online