Har jag rätt till försörjningsstöd?

Hej,

Jag är ensamstående och har 3 barn som alla bor hos mig. Jag har svårt att betala hyra, internet och el. Har jag rätt till försörjningsstöd?

Hej och tack för din fråga,

De personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, rätt till försörjningsstöd från socialnämnden. Om personen i fråga är arbetsför krävs att hen står till arbetsmarknadens förfogande. Biståndet beräknas efter vad som krävs för att tillförsäkra den sökande en skälig levnadsnivå. Vidare har barn som bor hos en av sina föräldrar rätt till underhållsbidrag och/eller underhållsstöd. Underhållsbidraget betalas av den förälder barnet inte bor hos och fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § föräldrabalken. Underhållsstödet betalas av Försäkringskassan i de fall inget underhållsbidrag betalas, 18 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Underhållsbidraget fastställs utifrån den betalningsskyldiga förälderns ekonomiska förutsättningar medans underhållsstödet utgår med ett fast belopp som beror på barnets ålder. Både underhållsbidrag och underhållsstöd betalas ut till boföräldern.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas