Har jag rätt till halva huset trots att min man ärvt det?

Hej,

Min man och jag skall skiljas. Vi har ett hus med gemensamma lån. Min make som har två syskon fick huset som ett arv efter deras föräldrar men huset står inte som enskild egendom. När vi flyttade in hade vi en skuld från tidigare boende och detta lån är nu knutet till huset. Lagfarten står i min makes namn. Lånen vi har är gemensamma och vi står båda på dessa.

Min make vill om möjligt bo kvar i huset efter skilsmässan. Min fråga är om jag har rätt till hälften av huset?

Hej och tack för din fråga,

Vid en bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas lika, 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts enskild genom äktenskapsförord eller genom att den tillfallit ena maken genom exempelvis gåva eller testamente med villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 7 kap. 2 § ÄktB. Om inte huset är enskild egendom skall det således ingå i bodelningen. Från respektive makes tillgångar dras respektive makes skulder innan eventuellt överskott läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB.

Bodelningen verkställs genom en lottläggning som innebär att det bestäms vilken make som får vilken egendom, 11 kap. 7 § ÄktB. Utgångspunkten är då att låta vardera make få sin egen egendom på sin lott, 11 kap. 7 § ÄktB. Vad gäller makarnas gemensamma bostad skall denna tillfalla den make som bäst behöver den om det inte faller sig så att bostaden är den andre makens enskilda egendom eller att den bäst behövande maken inte har möjlighet att överta de lån som har förmånsrätt i bostaden, 11 kap. 8 § ÄktB. Om värdet på bostaden, efter avräkning av lån med förmånsrätt i bostaden, överstiger den ena makens lott skall den andra maken kompenseras, 11 kap. 10 § ÄktB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas