Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt till halva värdet av min exmans enskilda firma?

Hej,

Min man och jag har delad lagfart för en fastighet som består av ett bostadshus samt ett bed & breakfast kombinerat med garage i ett separat hus. Vi skall nu separera och är i färd att göra en bodelning. Vad jag förstår skall bohaget i bostadshuset delas lika mellan oss. Vad gäller för de lösa inventarierna i hotelldelen, så som möbler mm? Skall värdet av dessa också delas lika?

En mäklare har värderat fastighetens totala värde. Men i den ingår ju inte några lösa inventarier. Har jag rätt till halva värdet av inventarierna i hotelldelen?

Hotellet drivs som en enskild firma och min man är firmatecknare.

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid bodelning till följd av äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. I det fall ingen av makarna har enskild egendom till följd av exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva skall makarnas samtliga tillgångar, i egenskap av giftorättsgods, ingå i bodelningen, 10 kap. 1 § samt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Då enskild firma drivs av en fysisk person och inte en juridisk person är företagets ekonomi inte juridiskt skild från firmatecknarens privata ekonomi vilket får till följd att även företagets tillgångar skall ingå i en bodelning i den utsträckning de inte undantagits genom exempelvis ett äktenskapsförord.

När man beräknar makarnas andelar i bodelningen får var och en lägga undan så mycket av sitt giftorättsgods att det täcker ens skulder, 11 kap 2 § 1 st ÄktB. Det kvarvarande giftorättsgodset läggs sedan ihop och värdet delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Andelen i den likadelningen plus det belopp maken fått lägga undan för att täcka sina skulder utgör de tillgångar vardera make har rätt till efter bodelningen. Vid fördelningen av egendomen har varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, 11 kap. 7 § ÄktB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online