Har jag rätt till min sambos sparpengar när vi nu separerar efter 25 år ihop?

Jag skall separera från min sambo efter mer än 25 år tillsammans. Vi äger en villa ihop. Jag har alltid lagt alla pengar in i hushållet (lön, pengar från försäljning av en lägenhet jag hade tidigare, arv från föräldrar samt pengar från ett eget företag). Min sambo har alltid haft högre lön än mig och har hanterat vår ekonomi. Han har ett privat sparande och mycket högre privat pensionssparande än jag. Det känns orättvist att bara den ena av oss har sparade pengar från våra år tillsammans. Har jag rätt till en del av hans sparpengar?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du och din sambo ska separera kan det bli aktuellt med en bodelning. Till skillnad från vad som gäller vid äktenskapsskillnad är bodelning vid samboförhållandens upphörande frivilligt och sker först efter att någon av samborna begär det. Om du vill att en bodelning ska ske krävs därför att du meddelar det inom ett år från att samboförhållandet upphörde. När ett år passerat kan ingen av er längre begära bodelning.[1]

Vid en eventuell bodelning utgår man från egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.[2] Utgångspunkten är att samboegendomen ska fördelas lika mellan er. Samboegendom är bostad och bohag som ni har införskaffat för gemensam användning, oavsett vem som betalat för den.[3] Det innebär att din sambo har rätt till halva värdet av villan oavsett vem som har betalat mest, så länge ni köpt den för gemensamt bruk.

Vad du och din sambo förvärvat innan ni blev sambor och efter att samboförhållandet upplösts utgör inte samboegendom. Även egendom som en sambo har fått genom gåvobrev eller testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, samt egendom som har trätt i stället för sådan egendom, undantas i regel bodelningen.

Ovanstående gäller under förutsättning att du och din sambo inte har ett samboavtal som i sådant fall gäller före sambolagen. Genom samboavtal kan man avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska eller inte ska ingå.[4] Du och din sambo kan givetvis också själva komma överens om ni vill dela upp egendomen mellan er på något annat sätt än enligt sambolagen.

I bodelning mellan sambor ingår inget annat än bostad och bohag, såvida detta inte avtalats om i ett samboavtal. Det innebär att din sambos sparpengar inte utgör samboegendom och därför inte ingår vid en eventuell bodelning.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 kap. 2 st. SamboL
[2] 8 § 1 st. SamboL
[3] 3 § SamboL
[4] 9 § 1 st. SamboL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.