fbpx

Har jag rätt till pengar från makes sparkonto vid bodelning?

Hej,

Min man har aktier som han fått innan vi träffades men han har också köpt aktier under äktenskapet. Ända sedan vi blev tillsammans har han även sparat pengar på ett sparkonto. Vi har inga konton gemensamt och vi har inget äktenskapsförord. Har jag rätt till sparpengarna, aktierna och ev. övriga värdepapper?

Jag har ingen koll på hur mycket som finns på kontona då han aldrig redovisat detta men jag anar att det finns en hel del.

Hej och tack för din fråga,

Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Vid bodelning brukar man tala om två olika typer av egendom, gemensam och enskild. Egendom är gemensam om den inte är enskild. Egendom kan vara enskild om den exempelvis har erhållits genom testamente eller gåva med förbehåll att den ska vara enskild eller om makarna tidigare i äktenskapsförord avtalat om att egendomen ska vara enskild. Enskild egendom delas inte.

Eftersom ni inte har något äktenskapsförord är huvudregeln att aktierna och kontona ska tas upp i bodelningen som gemensam egendom.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas