Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt till pengar från makes sparkonto vid bodelning?

Hej!
Har en fråga, angående bodelning.

Min man har aktier som han fått innan vi träffades men också köp aktier under äktenskapet.

Ända sedan vi blev tillsammans har han även sparat pengar på ett sparkonto eller flera rättare sagt.

Vi har inga konton gemensamt, vi har inget äktenskapsförord. vad har jag rätt till vid en bodelning?

Har jag rätt till sparpengarna, aktierna ev. övriga värdepapper?

Jag har ingen koll på hur mycket som finns på kontona då han aldrig redovisat detta men jag anar att det finns en hel del.

Hej och tack för din fråga,

Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Vid bodelning brukar man tala om två olika typer av egendom, gemensam och enskild. Egendom är gemensam om den inte är enskild. Egendom kan vara enskild om den exempelvis har erhållits genom testamente eller gåva med förbehåll att den ska vara enskild eller om makarna tidigare i äktenskapsförord avtalat om att egendomen ska vara enskild. Enskild egendom delas inte.

Eftersom ni inte har något äktenskapsförord är huvudregeln att aktierna och kontona ska tas upp i bodelningen som gemensam egendom.

Med vänliga hälsningar

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online