Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Tillbaka Ställ en fråga

Har jag rätt till socialbidrag?

God dag.

Jag kommer från Tjeckien och är 24 år. Jag är 8 månader gravid och är i behov av mat, hygienartiklar, kläder till mig och mina barn, barnvagn och barnsäng men har tyvärr inte tillräckligt med pengar. Min mage växer och är jättetung och mina kläder börjar bli för små. Har jag rätt till socialbidrag? Finns det socialhjälp för mig?

Tack så mycket för svar!

Hej och tack för din fråga,

I Sverige har ekonomiskt aktiva EU-medborgare rätt till likabehandling med svenska medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd. Som arbetande här i landet och som tjeckisk medborgare, har du således rätt att söka ekonomiskt bistånd på samma villkor som om du vore svensk medborgare.

Ekonomiskt bistånd beviljas endast personer som inte har möjlighet att försörja sig på något annat sätt. Tanken är att biståndet ska fungera som samhällets yttersta sociala skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.

Det är socialtjänsten i den kommun du bor som utreder och beslutar om du kan beviljas ekonomiskt bistånd. I sin utredning tittar socialtjänsten på dina tillgångar, inkomster och kostnader. Om ni är flera i hushållet, tar socialtjänsten även hänsyn till hushållets gemensamma inkomster och kostnader. Är du gift eller har registrerad partner eller sambo, räknar socialtjänsten med att ni i första hand hjälper varandra ekonomiskt. Utöver den ekonomiska situationen, tittar socialtjänsten även på vad för åtgärder du kan vidta för att bli självförsörjande.

Eftersom det är många faktorer som vägs in i bedömningen av om du har rätt till ekonomiskt bistånd, råder jag dig att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och beställa tid för ett besök.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online »