Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt till socialbidrag?

Har jag rätt till socialbidrag? Jag är ensamstående och blev förtidspensionär när jag var 35 år och har därför fått vänja mig vid att leva med väldigt lite pengar och näst intill inga ekonomiska marginaler. Jag har ändå haft tur eftersom mina föräldrar har kunnat hjälpa mig när det varit som svårast ekonomiskt. För några år sedan gick båda mina föräldrar bort och vi är tre syskon som fått ärva dem. Arvet kändes givetvis som en välkommen trygghet men ger mig bara ångest nu när jag blivit ålderspensionär. Som förtidspensionär fick jag mina pengar utbetalade från Försäkringskassan men från det att jag fyllde 65, får jag garantipension och den är ännu mindre. Jag har svårt att klara mig. Mitt arv är inte så stort att jag kan leva på det mer än ett år och jag vill helst inte använda det till löpande utgifter.

Tack för din fråga!

Socialbidrag, som numer kallas ekonomiskt bistånd, har du rätt till om du själv inte har möjlighet att försörja dig. Försörjningsstödet är samhällets yttersta, sociala skyddsnät som bara ska användas när en individ inte kan försörja sig själv genom att arbeta. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få detta ekonomiska bistånd och hur mycket det ska vara. För att ta reda på om du har rätt till den här typen av bistånd, tittar socialtjänsten på dina inkomster och tillgångar. Eftersom ditt arv är en tillgång, minskar troligtvis din möjlighet till försörjningsstöd. Hur du bor och om du är gift, sambo eller ensamstående har också betydelse för om du har rätt till ekonomiskt bistånd och hur mycket du i så fall får.

Ett tips till dig är att ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Det är allt för många som inte vet att de har rätt till det. Som ålderspensionär kan du även ansöka om äldreförsörjningsstöd ifall din pension är så låg att du inte kommer upp i en så kallad skälig levnadsnivå. Men du kan bara få äldreförsörjningsstöd om du inte har rätt till någon av de andra förmånerna som inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer eller särskilt bostadstillägg.

Eftersom det är många omständigheter som avgör om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte, råder jag dig till att kontakta socialtjänsten i din kommun och fråga dem hur de ser på just din situation.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online