Har jag rätt till till halva bostaden min exsambo köpte?

Hej,

Har jag vid separation rätt till halva bostaden som min exsambo köpt innan vi blev tillsammans?

Hej och tack för din fråga,

Med sambo menas enligt 1 § sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande uppstår alltså när samborna flyttar ihop och får inte vara i en alltför kortvarig förbindelse.

Det är endast bohag och bostad som samborna har köpt eller fått för att använda gemensamt som utgör så kallad samboegendom och som ingår i en bodelning, 8 § sambolagen. Om en part äger en bostad innan samboskapet påbörjades kan den andra parten alltså inte hävda sig ha rätt till halva lägenheten i en bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas