Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har jag rätt till underhållsbidrag?

Min framtida exmake har en lön som är betydligt högre än min. Ger det mig en möjlighet att få underhållsbidrag? Vi har varit gifta en längre tid. Jag jobbar i Sverige och han jobbar utomlands, men vi bor båda i Sverige.

Hej och tack för din fråga.

Huvudregeln är att varje make svarar för sin försörjning efter äktenskapsskillnad. Om din förvärvsförmåga inte räcker till för försörjningen kan underhållsbidrag bli aktuellt under en omställningsperiod. Vid bestämning av underhållsbidragets storlek tas hänsyn till din makes betalningsförmåga.

I undantagsfall kan du få underhållsbidrag under en längre tid än under omställningsperioden. Undantagsfallen kan vara om du har svårt att försörja dig efter ett långvarigt äktenskap och äktenskapet har begränsat dina möjligheter till försörjning på egen hand. I andra fall krävs synnerliga skäl. Vid bedömningen om du har rätt till underhållsbidrag under en längre tid tas hänsyn till om du behöver bidrag för att skaffa dig pensionsskydd.

Att din make arbetar i ett annat land inverkar inte på din rätt till underhållsbidrag. Trots det som sagts ovan går det för dig och din make att själva avtala om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnaden.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online