Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Har köparen rätt till prisavdrag för rådighetsfel?

Hej,

Jag köpte en fastighet (tomt) för ett tag sedan. Tomten är grovplanerad. Jag flyttade aldrig in och har sålt vidare tomten och skrivit köpekontrakt med köparen. Det har nu framkommit när köparna kontaktat kommunen att tomten har restriktioner som innebär att man är mycket starkt förbjuden att utföra ändringar på tomten, t.ex. plana ut för en gräsmatta. Marken är ”prickad”.

Företaget jag köpte tomten av har inte sagt eller skrivit något om detta, så jag var helt ovetande. Köparna yrkar på prisavdrag med hänvisning till ”rådighetsfel” och att köparens undersökningsplikt inte gäller då.

Stämmer detta? Har de rätt att kräva prisavdrag?

Hej och tack för din fråga,

Rådighetsfel regleras i Jordabalkens 4 kap. 18 §. I bestämmelsen stadgas att om en offentlig myndighets beslut medför att köparen icke har förvärvat den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta, gäller 4 kap. 12 §. I 4 kap. 12 § framkommer att köparen har rätt till prisavdrag.

Detta skulle alltså betyda i ditt fall att om det rör sig om ett så kallat rådighetsfel kan säljaren ha rätt till prisavdrag. Det krävs dock att beslutet som inskränker rådigheten redan hade fattats vid köpet.

Precis som köparen har angett har köparen i detta fall ingen undersökningsplikt, det krävs inte att man som köpare ringer runt till myndigheter för att ta reda på om det finns några rådighetsinskränkande beslut.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online