Har kunden rätt att reklamera en äldre begagnad bil som såldes i befintligt skick?

Hej,

Jag har en bilfirma som säljer både nya och begagnade bilar. För några månader sedan sålde jag en bil av årsmodell 2006 till en kund. Det var alltså en äldre bil som även gått över 30 000 mil, men den var prissatt därefter och såldes i befintligt skick. Det fanns inget fel på bilen vid försäljningstillfället och den var nyligen besiktigad, men jag anser att när man köper en så pass gammal bil utan garantier borde man vara medveten om risken att saker kan gå sönder. Nu, ungefär 4 månader senare, har kunden meddelat att kopplingen är trasig och att de kräver att vi avhjälper felet. Är det verkligen rimligt med tanke på bilens ålder och skick vid köpet?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att du anses ansvarig för felet trots att du sålt bilen i “befintligt skick”.

När du som näringsidkare säljer en bil till en som är privatperson gäller konsumentköplagen.[1] Lagen är som utgångspunkt tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga. Enligt lagen föreligger fel i varan om denne inte stämmer överens med avtalet. Bilen ska vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används.[2]

Att du sålt bilen i “befintligt skick” innebär inte att du är fri från ansvar gällande alla fel som kan uppstå. Om bilen sålts i “befintligt skick” ska den fortfarande anses som felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.[3] Huruvida bilen varit i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta är bland annat beroende av priset. Ju dyrare bilen var desto mindre anledning hade köparen att förutsätta att den skulle gå sönder. I det här fallet har bilen gått många mil och är av en äldre årsmodell, varför det kan finnas större anledning för köparen att förutsätta att det finns risk att den kan gå sönder.

Om bilen trots allt anses vara i sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig föreligger fel i varan. Köparen kan då i första hand kräva avhjälpande.[4] Ett fel som visar sig inom 6 månader från det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte något annat visas eller att detta är oförenligt med varans eller felets art.[5] Om felet däremot beror på en olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande är denna presumtion vanligtvis inte tillämplig. Att bilen nyligen var besiktigad när den såldes talar för att felet inte förelåg vid avlämnandet.

För att sammanfatta kan du som säljare och näringsidkare vara ansvarig för fel på bilen trots att den såldes i “befintligt skick”, om bilen är i ett sämre skick än vad köparen med hänsyn till bilens pris och omständigheter i övrigt med fog kunnat förutsätta. Att bilen är så pass gammal och priset var anpassat till detta samt att den gått många mil, är omständigheter som talar för att felet inte är något som du behöver åtgärda.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i konsumenttvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § första stycket Konsumentköplagen (KköpL)
[2] 3 och 16 § § KköpL
[3] 17 § första stycket KköpL
[4] 26 § KköpL
[5] 20 a § första stycket KköpL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.