fbpx

Har makar tillgång till den andras bankkonto efter dödsfall?

Hej,

När min svärmor dog så stängde banken hennes bankkonto och min man som skötte hennes ekonomi kom inte åt att betala hennes räkningar. Vi fick veta att vi skulle kontakta banken som istället skulle betala räkningarna.

Om min man eller jag avlider, kommer dennas personliga bankkonto stängas då? Eller innebär termen ”orubbat bo” att vi har tillgång till varandras bankkonton även vid dödsfall?

Hej och tack för din fråga,

Att en efterlevande make sitter i ”orubbat bo” innebär inte att denne direkt får tillgång till den avlidne makens konto.

Termen ”orubbat bo” är ett äldre uttryck som använts för att beskriva att den efterlevande maken behåller det gemensamma boet ograverat, det vill säga intakt. Idag används istället uttrycket att en make ärver den andra med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över den avlidne makens egendom. Den efterlevande maken får dock inte testamentera bort den ärvda egendomen då den avlidnes arv ska fördelas till dennes efterarvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt gått bort.[1]

Enligt äktenskapsbalken äger var make och maka rätten att bestämma över sin egen egendom.[2] Det innebär att både du och din make kan ha egna konton som inte är gemensamma. För egna konton har banken, på motsvarande sätt som i fallet för er svärmor, tystnadsplikt och får inte lämna ut någon information om det.[3] När en make avlider kan den efterlevande maken ärva pengarna som finns på den avlidnes konto, men hen får sannolikt inte tillgång till pengarna förrän efter att en bodelning och ett arvskifte gjorts.[4] Pengarna överförs då till den efterlevande makens konto.

Om ni däremot har ett gemensamt konto kan det vara så att det kan användas även efter dödsfall. Det kan dock vara en god idé att kontakta er bank för att säkerställa vad just ni har för villkor för ert gemensamma konto.

Här finner du svar på en liknande fråga om tillgång till kontouppgifter efter en närståendes bortgång.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 2 § Ärvdabalken
[2] 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[3] 1 kap. 10 § Lag om bank- och finansieringsrörelse
[4] 23 kap. 1 § Ärvdabalken och 11 kap. 1 § Äktenskapsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas