Har make rätt att undanhålla information om ekonomin vid bodelning?

Hej,

Jag och min man har bestämt oss för att skiljas. Det är min man som skött vår ekonomi och jag vet att han har köpt och sålt aktier under många år med våra pengar. Jag har tyvärr ingen koll på dessa aktier. Hur ska jag få reda på hur mycket han har om han inte berättar det för mig? Kan han undanhålla aktier för mig?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena på brytdagen enligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Brytdagen är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga när ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

Vid brytdagen inträder också makes redovisningsplikt som framgår av 9 kap. 3 § äktenskapsbalken. Där stadgas att varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas